Universal / Unir

 

Universal: que comprén o és comú a tots sense excepció.

Unir: acostar una cosa a una altra perquè formen un conjunt o concórreguen al mateix objecte o fi.

 


 

Els drets universals haurien de ser una garantia per a la igualtat i la no-discriminació: qualsevol ésser humà naix lliure i igual en dignitat i drets.

La llista dels drets humans universals es redactà després de la Segona Guerra Mundial i està arreplegada en un dels documents més importants de la història de la humanitat: la Declaració Universal dels Drets Humans. Et recordem els tres primers:

  1. Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
  2. Totes les persones som iguals, siga quin siga el nostre origen, ètnia, color, sexe, idioma, religió, opinió política o qualsevol altra condició.
  3. Qualsevol individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seua seguretat personal.

Encara que siguem diferents, tots hem de caminar units i en la mateixa direcció per a garantir el compliment d’aquests drets.

 

Descàrregues


Fitxa Imprimir 2 U Imprimir 4 U

U
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z