Abraç / Aigua

 

Abraç: gest d’envoltar amb els braços, generalment com a salutació o com a senyal d’afecte.

Aigua: líquid transparent, incolor, inodor i insípid en estat pur, les molècules del qual estan formades per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen. L’aigua és necessària per a la vida i és el component més abundant de la superfície terrestre.

 


 

L’aigua abraça la terra quan plou. També abraça les plantes i els animals, i abraça el teu cos quan se submergeix en un riu, en un llac o a la mar. Quan tu abraces algú que vols, també és un abraç d’aigua, perquè el 70% del nostre cos està compost d’aigua. Sense aigua, res no podria viure. Nosaltres abracem l’aigua quan li donem el valor que té i quan en fem un ús adequat en utilitzar només la que necessitem en el dia a dia (quan ens llavem les dents, quan ens dutxem…).

Quan donem aigua a algú que la necessita, és com si li férem un gran abraç.

 

Descàrregues


Fitxa Imprimir 2 A Imprimir 4 A

A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z