Temps / Tamariu


Temps:
edat d’una persona o animal, o duració d’alguna cosa des que començà a existir. Oportunitat, ocasió o conjuntura de fer alguna cosa.

Tamariu: arbre de fulla caduca de fins a 10 m d’alçària, que també pot presentar hàbit arbustiu i, en eixe cas, no supera els 3 m. Aquesta espècie és pròpia de sòls humits pròxims a la costa i s’estén per tota la regió mediterrània. La seua facilitat per a créixer sobre terrenys alterats, principalment sobre arenes, ha fet que s’utilitze com a espècie fixadora en processos de restauració de dunes i riberes.

 


 

Els arbres són éssers vius que, al contrari que nosaltres, no paren de créixer al llarg de tota la seua vida, encara que ho fan de manera discontínua. Cada any, l’arbre afig una capa de fusta al seu tronc, que té una grossària concreta. Per això, estudiant els anells del tronc d’un arbre, es pot mesurar el temps que té. Aquest mètode de datació cronològica s’anomena dendrocronologia. I nosaltres, tenim temps per a gaudir dels arbres que poblen la nostra comunitat autònoma?

 

Descàrregues


Fitxa Imprimir 2 T Imprimir 4 T

T
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z